398 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 5714

 โทร.084-4177694 / 053-791522 ใกล้ กับท่าเรือน้ำลึก